Eliptický pekáč DP-1


Všetky pekáče sú vybavené s plynule nastaviteľnou reguláciou teploty - vstavaným termostatom, kontrolnou signalizáciou zopnutia termostatu - nahrievania platní a hlavným vypínačom.

Vzory sú na spodných platniach. Vrchná platňa je opatrená drážkami ako vzor EP1.
U vzoru EP1 je spodná platňa hladká a vzor EP1 je na vrchnej platni.
U vzoru EP0 a EP01 sú obidve platne mriežkované podľa vzoru.
Vzory EP3, EP8, EP11 a EP12 majú vrchnú platňu hladkú.

Na slané oblátky odporúčame vzory EP0, EP01, EP3, EP8, EP11 a EP12.

Na pekáče ponúkame uzáver, ktorý je možné objednať s novým pekáčom ale tiež dodatočne objednať a u nás namontovať na vaše pekáče.

Na objednávku je možné u nás vyrobiť aj vlastný vzor ako napr. logo vinárstva, erb mesta/obce, ...

Objednať »


Technické údaje

Rozmery:  320x215x115mm
Hmotnosť:  4kg

Napätie:  230 V ~ 50-60 Hz
Príkon:  max. 1000 W

Rozmer platní:  199x137mmEliptické vzory